Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ
DERNEĞİN ADI
MADDE 1
Derneğin adı “TRABZONSPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ” dir.

MADDE 2